Tập trung tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2022-CV/BTGTU, yêu cầu Thường trực các quận, huyện, thị ủy tăng cường phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Thường trực các quận, huyện, thị ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành liên quan của địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới người dân nhằm thực hiện tốt phong trào vệ sinh phòng bệnh; tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng phế thải có chứa nước đọng; gắn công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống bệnh SXH với các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào khác tại địa phương, đơn vị.

tap trung tang cuong phong chong benh sot xuat huyet
Phun hóa chất diệt muỗi phòng SXH

Chỉ đạo hệ thống thông tin, truyền thông trên địa bàn tăng dung lượng, thời lượng tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh SXH bằng nhiều hình thức để người dân nhận thức đúng, đủ về nguy cơ mắc và sự nguy hiểm của bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

Chỉ đạo ngành Y tế địa phương: Tiếp tục tham mưu cho UBND triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh SXH trên địa bàn. Tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp bệnh, xử lý ngay và triệt để các ổ dịch. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan kịp thời cung cấp thông tin, nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống bệnh SXH; tăng cường công tác giám sát, xác định các vùng trọng điểm, những vùng có nguy cơ cao mà dịch SXH có khả năng bùng phát. Phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các khu vực này và diệt muỗi triệt để tại 100% các hộ gia đình tại khu vực có ổ dịch. Chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện việc thu dung, phân tuyến điều trị, tăng cường năng lực trong chẩn đoán, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do SXH.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh SXH. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh SXH tại địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy tham mưu cho cấp ủy trong chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống bệnh SXH trên địa bàn. Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng chống bệnh SXH. Chỉ đạo, thực hiện kịp thời, hiệu quả việc cung cấp thông tin; định hướng tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh SXH cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

HP

Trả lời

Gọi ngay